Obecné pojmy

Virtuální sídlo

je služba určená podnikatelům. Její poskytovatel pronajímá právnické nebo fyzické osobě svou adresu za účelem jejího zápisu do obchodního rejstříku, coby její sídlo. Nerozumí se jím fyzické využívání prostor, nýbrž pouze virtuální existence sídla.

Co poskytujeme

Hlavní podstatou služby je poskytnutí souhlasu s umístěním sídla, bez něhož soud sídlo do rejstříku nezapíše.

Právní stav

V roce 2009 došlo k důležité novelizaci občanského zákoníku, kdy byl zrušen tehdejší § 19 c) odst. 2, podle kterého byly do té doby právnické osoby povinny určit své sídlo adresou, kde právnická osoba sídlí skutečně, tedy místem, kde je umístěna její správa a kde se veřejnost může s právnickou osobou stýkat. Od 20. 7. 2009 již tato právní povinnost neexistuje, čímž zákonodárce posvětil legálnost virtuálních sídel. Nové znění zákona zohledňuje také koncepci sídla podle judikatury Evropského soudního dvora.

Proč virtuální sídlo

Podnikatelé si virtuální sídla zřizují nejčastěji z důvodů úspor, protože virtuální sídlo vyjde levněji než fyzická kancelář, a to především u profesí, pro jejichž výkon není skutečná kancelář nutná (finanční a daňoví poradci, vývojáři IT, stavební firmy apod.). Služeb virtuálních sídel využívají i ti, jimž z nějakého důvodu nebylo dovoleno zaregistrovat si sídlo tam, kde mají provozovnu. Popudem může být i touha mít prestižnější adresu, nemuset mít sídlo firmy na adrese svého bydliště či spadat pod jiný finanční úřad.

sidlaostrava.cz

Kontaktujte nás